Massflödesmätare

Hejsan,

har en fråga om massflödesmätare för mätning av Argon.

Jag behöver en extremt snabb mätare då jag har ett mycket (med betoning på mycket) fluktuerande flöde.

Tips på vad och hur mottages gärna.

2017-10-16T13:13:27+00:00October 16th, 2017|Engineering|

One Comment

  1. Jonas 16 October, 2017 at 19:41 - Reply

    När man väljer massflödesmätare finns det olika saker man behöver tänka på eftersom olika tillverkare har olika bra och dåliga egenskaper. Men om vi ser på de två mättekniker som är bra på olika sätt så är det termisk massflödesmätning och laminärflödestekniken.

    Den termiska mätningen är det klassiska sättet att mäta massflöde på och har både för och nackdelar. Fördelarna med termisk mätning är att det går att få versioner som klarar höga tryck (över 100 bar). Nackdelarna är dock att den termiska tekniken är långsam i responstid (som bäst >300ms) vilket har stor inverkan på noggrannheten när man har variationer i flödet. Andra nackdelar är smalt flödesområde (standard 50:1) och den är heller inte flexibel för att byta eller mixa egna gasblandningar utan att den behöver skickas på omkalibrering.

    Ser vi istället på den nyare tekniken som kallas laminärflödestekniken så arbetar den med differenstrycksmätning. Denna typ av mätning mäter alltså ett volymflöde som är oberoende av gastyp. Sedan kompenserar instrumentet för aktuellt tryck och temperatur med inbyggda tryck och temperatursensorer samt beräknar med hänsyn vald gas eller gasblandning själv ut massflödet. Nackdel med laminärflödestekniken är att den inte kan fås i högre tryck än drygt 20 bar.

    Alicat Scientific är en tillverkare av massflödesinstrument som använder laminärflödesteknik. Dom har en extremt snabb responstid på 5ms för en mätare samt 50-100ms för en kontroller, brett flödesområde (standard 200:1) samt att gaser kan bytas eller blandas helt enl. eget önskemål utan att noggrannheten påverkas direkt i displayen eller via digital komminikation. Enheten har dessutom alla standardgaser förprogrammerade som standard (98-130 st beroende på version av instrument).

Leave A Comment