Hur kan man få automatiskt larm när ett filter behöver bytas?

En differentialtrycksgivare (DP) mäter skillnaden mellan två tryck i ett system. Det finns två processportar på ett DP-instrument, en högtryckssida och en lågtryckssida. Processtrycket som mäts är anslutet till vardera sida av sensorn. När trycket på ena sidan ökar mot den andra, uppstår ett differenstryck.

Det finns många applikationer som är lämpliga för differenstrycksmätning. Differenstryckssensorer kan användas för att mäta tryckfall över filter, nivåer i ett trycksatta eller ej trycksatta kärl eller var som helst där en skillnad mellan två tryck är nödvändig att få information om.

Att mäta tryckfall över ett filter är användbart där man behöver automatiskt få info om när det är dags att byta filterelement för att inte kompressorerna skall slösa onödig energi pga av igensatta filter. Som exempel kan man då definiera sina larmpunkter i sitt kontroll-/övervakningssystem.

2017-10-16T13:06:25+00:00August 29th, 2017|Energy & Water, Engineering, OEM, Process Industry|

Leave A Comment