About2017-09-19T11:26:40+02:00

Komp F.A.Q forum strävar efter att:

  • Skapa engagemang och effektivisera kommunikationen mellan användare, leverantör, tillverkare och andra intressenter i respektive branschområde.
  • Sammanställa, förmedla samt skapa förutsättningar för nya som befintliga. tekniska lösningar, kunskap, innovationer och information.
  • Uppmuntra till en öppen och fri dialog.

Vad erbjuder vi?

  • En kunskapsbank där deltagarna har direkt åtkomst till frågor, svar och tekniska lösningar inom de representerade branschområdena.
  • Lösningsfokuserade produkt och applikations-artiklar inom ett brett tekniskt område.
  • Branschnyheter
  • En ständigt växande plattform för innovationer, nya samarbeten och lösningar.

Vår värdegrund: Engagemang, Kompetens & Utveckling

Viktigast av allt, Komp F.A.Q forum ger Er möjligheten att vara en del av ett ständigt växande nätverk av experter och professionella inom just Er bransch samt skapa inspiration och idéer genom nya kontakter, kunskaper och samarbeten.